Καθαρή Δευτέρα - Lundi Pur

 
 
     

Communauté Hellénique
de Paris et des Environs

Tel : 01 47 04 67 89

Kathari Deftera à la COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE
23 février à 13 heures.

Ελληνική Κοινότητα
Παρισιού και Περιχώρων

Τηλ : 00 331 47 04 67 89

 

Participer à
une après-midi festive
pour célébrer ensemble l’entrée au Carême.
 

Apportez vos spécialités
à partager
avec les autres participants.
 

Une tirelire
servira à récolter vos dons pour l’achat de médicaments
destinés
à un centre médical grec.

Animation musicale par :

Dimitris Mastrogioglou
Apostolos Moraïtis

 

L’entrée est gratuite.

 

 

 
 

Page d'accueil