EXAMENS pour le
CERTIFICAT de CONNAISSANCE
de la LANGUE GRECQUE

 
 
     

Communauté Hellénique
de Paris et des Environs

Tel : 01 47 04 67 89

 

Ελληνική Κοινότητα
Παρισιού και Περιχώρων

Τηλ : 00 331 47 04 67 89

 

 


La Communauté Hellénique de Paris et des environs

 

 

 

 

EXAMENS POUR LE CERTIFICAT DE CONNAISSANCE
DE LA LANGUE GRECQUE

ANNONCE

Le Centre d’Examens de Paris vous informe que les examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque auront lieu les 4, 5, 6 et 7 octobre 2021 à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris).
La nouvelle période d’inscription aux examens se déroulera en ligne à l’adresse suivante du 1er au 28 juin 2021.

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Le code du Centre d’Examens de Paris est 33007 : il vous sera demandé lors de l’inscription en ligne.
La participation aux examens est réservée aux candidats âgés de 8 ans révolus au 31 mai de l’année en cours.

Afin de vous donner toutes les informations nécessaires et vous aider pour la procédure d’inscription, le Centre d’Examens de Paris met en place pour la période du 1er au 28 juin, une permanence par semaine à la Maison de la Grèce sur rendez-vous.

Vous pouvez prendre rdv en nous contactant par téléphone au 01 47 04 67 89 ou aux adresses mail suivantes :

list.chpe@gmail.com

 marialiapi65@gmail.com

Voici le calendrier des épreuves et le montant des droits d’inscription :
Ajouter ici le tableau modifié, ci-joint

 

 Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επάρκειας της Ελληνομάθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει οριστεί για τις 4, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2021. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η έως τις 28 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Οκτωβρίου 2021 και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου, ο οποίος θα ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι 33007.
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό κατόπιν ραντεβού από την 1η έως τις 28 Ιουνίου, στη διεύθυνση 9, rue Mesnil 75016 Paris.

Πληροφορίες θα δίνονται και στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

list.chpe@gmail.com

marialiapi65@gmail.com

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τα εξέταστρα ανά επίπεδο έχουν ως εξής:
 


DATES DEFINITIVES
DES EXAMENS DE CERTIFICAT DE LANGUE GRECQUE


Voici les dates définitives des examens pour le Certificat de langue grecque qui se dérouleront en octobre 2021. Elles remplacent celles de la session de mai.
 

 


ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ


Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον Μάιο του 2021 λόγω της πανδημίας.
 

Niveaux

Dates

 

Α1

(pour enfants de 8 à 12 ans)

 

Élémentaire

65€

Lundi 04 octobre 2021

 (matin)

 

Α1

(pour adolescents et adultes)

 

Lundi 04 octobre 2021

 (matin)

C2

Excellent

 

73€

 

Lundi 04 octobre 2021

(après-midi)

A2

Basique

65€

 

Mardi 05 octobre 2021

(matin)

C1

Très bon

 

73€

 

Mardi 05 octobre 2021

 (après-midi)

 

Β1

Moyen

 

65€

 

Mercredi 06 octobre 2021

 (matin)

Β2

Bon

 

73€

 

Jeudi 07 octobre 2021

(matin)

Inscriptions

Du 1er au 28 juin 2021

 

 

Επίπεδα

Ημερομηνίες εξετάσεων

 

Α1

(για παιδιά 8-12 ετών)

 

Στοιχειώδης γνώση

65€

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021

 (πρωί)

 

Α1

(για εφήβους και ενηλίκους)

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021

 (πρωί)

Γ2

Άριστη γνώση

 

73€

 

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 (μεσημέρι)

 

A2

Βασική γνώση

65€

 

Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021

(πρωί)

 

Γ1

Πολύ καλή γνώση

 

73€

 

Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021

 (μεσημέρι)

 

Β1

Μέτρια γνώση

 

65€

 

Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021

(πρωί)

 

Β2

Καλή γνώση

 

73€

 

Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021

 (πρωί)

 

Εγγραφές

Από 1η έως 28 Ιουνίου 2021

* Les heures exactes des épreuves écrites vous seront communiquées ultérieurement. Les examens oraux auront lieu immédiatement après les écrits

** Les examens "du niveau A2 pour des raisons professionnelles" ne concernent que les candidats qui sont citoyens de la Communauté Européenne.

Le paiement des droits d’inscription doit s’effectuer par virement bancaire sur le compte de la Communauté Hellénique de Paris qui organise les examens.

Pour procéder au virement des droits d’inscription, vous êtes priés de contacter la responsable des examens Mme Maria LIAPI à l’adresse suivante :

marialiapi65@gmail.com

L’inscription électronique sera validée à l’issue du traitement complet de votre dossier et de votre paiement. Une carte avec votre code de candidat vous sera alors envoyée. Vous devrez l’imprimer et la présenter le jour de l’examen.

Pour des informations supplémentaires et consulter les sujets des années précédentes veuillez consulter le site officiel du Centre de la Langue Grecque :

http://www.greek-language.gr/certification


POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE
Maria LIAPI
Responsable des examens
marialiapi65@gmail.com

 


* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συστήνεται, ωστόσο, στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου. Μετά την επικύρωση της εγγραφής αποστέλλεται στους υποψηφίους η κάρτα με τον κωδικό συμμετοχής τους στις εξετάσεις, την οποία, αφού εκτυπώσουν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των εξέταστρων, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη των εξετάσεων κ. Μαρία Λιάπη στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

marialiapi65@gmail.com

Για πρόσθετη ενημέρωση και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας :

http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
marialiapi65@gmail.com


COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS ET DES ENVIRONS
 9, rue Mesnil, 75116 Paris
 www.communaute-hellenique.org

 


 

 


 

 

                                                                                                                                                    

 

 

Page d'accueil