Καθαρά Δευτέρα

Lundi Pur 2023

 
 
     

Communauté Hellénique
de Paris et des Environs

Tel : 01 47 04 67 89

 

Ελληνική Κοινότητα
Παρισιού και Περιχώρων

Τηλ : 00 331 47 04 67 89

 

 

 

... un aperçu de 2019 ...
 

 

 

 

La Communauté Hellénique de Paris
et des environs

 

 

  -  
La Communauté Hellénique de Paris et des environs
 
vous invite
à fêter ensemble l'entrée au Carême
en partageant les spécialités culinaires que vous confectionnerez pour l'occasion et mettrez à disposition à la table commune.
 
Lundi 27 Février 2023
à 12h30, à la Maison de la Grèce
 
Animation musicale par l'orchestre de
Georges Alexopoulos
Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων
 
σας καλεί
να γιορτάσουμε την αρχή της Σαρακοστής
με μουσική και κούλουμα !
 
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
στις 12.30 στο Ελληνικό Σπίτι
 
Μαζί μας η ορχήστρα του Γιώργου Αλεξόπουλου
 
Ελάτε να μοιραστούμε τις νηστίσιμες λιχουδιές που θα μαγειρέψετε και θα προσφέρετε στο γιορτινό τραπέζι !
  -  

Le Lundi Pur à Paris

Avec de la musique et des spécialités culinaires grecques, la Communauté Hellénique de Paris et des environs a célébré le début du carême à la Maison de la Grèce, le lundi 11 mars.

La table était remplie de délicieux plats de carême que nous avons toutes et tous préparés. La fête et la danse, avec l'orchestre de .... s'est poursuivie jusqu'à tard.

La Présidente et le Conseil de la Communauté Hellénique remercient tous ceux qui ont contribué à ce bel événement, un témoignage de plus de la vitalité et du dynamisme de l'hellénisme à Paris.

Bon Carême à tous !

Η Καθαρά Δευτέρα στο Παρίσι

Με ελληνική μουσική και κούλουμα, η Ελληνική Κοινότητα γιόρτασε την αρχή της Σαρακοστής στο Ελληνικό Σπίτι το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαρτίου.

Το τραπέζι γέμισε με τα νόστιμα ελληνικά φαγητά που ετοιμάσαμε όλες και όλοι μας και το γλέντι και ο χορός, με την ορχήστα ...., συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ.

Η Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν στην όμορφη αυτή εκδήλωση, μιά ακόμη μαρτυρία για τη ζωντάνια και τον δυναμισμό του ελληνισμού στο Παρίσι.

Καλή Σαρακοστή !

  -  


 

                                                                                                                                                    

 

 

Page d'accueil